Ceny i warunki korzystania z serwisu

PREZENTACJA PODSTAWOWA
PREZENTACJA WYRÓŻNIONA
PREZENTACJA POLECANA
PUNKTY POZYCJONUJĄCE
OBOWIĄZKOWA DODATKOWA DODATKOWA DODATKOWE
ważne 12 miesięcy
109 zł 60 zł
1 miesiąc
200 zł
1 miesiąc
50 zł
50 punktów
Ogłoszenie aktywne przez 12 miesięcy 160 zł
3 miesiące
Najbardziej prestiżowa forma reklamy 95 zł
100 punktów
12 zdjęć i lokalizacja na mapie 300 zł
6 miesięcy
Prezentacja ogłoszenia na stronie głównej portalu 225 zł
250 punktów
Prezentacja ogłoszenia na krajowej stronie satelickiej 420 zł
12 miesięcy
Wyższa pozycja ogłoszenia w wynikach dla swojego kraju, regionu, miasta 425 zł
500 punktów
Możliwość wprowadzenia opisów w wersji angielskiej i prezentacji ogłoszenia na wakac.net Prezentacja ogłoszenia w polu ofert wyróżnionych, które jest widoczne na niemal każdej podstronie portalu Prezentacja polecana również na krajowej stronie satelickiej oraz na angielskiej wersji portalu pod adresem wakac.net 800 zł
1000 punktów
Możliwość nieograniczonej edycji ogłoszenia przez indywidualny panel zarządzania ofertami Wyższa pozycja ogłoszenia w wynikach dla swojego kraju, regionu, miasta Wyższa pozycja ogłoszenia w wynikach dla swojego kraju, regionu, miasta
Możliwość skorzystania z dodatkowo płatnej usługi tłumaczenia oferty na język angielski Prezentacja wyróżniona również na krajowej stronie satelickiej oraz na angielskiej wersji portalu pod adresem wakac.net Punkty pozycjonujące wpływają na pozycję również na krajowych stronach satelickich oraz na angielskiej wersji portalu pod adresem wakac.net
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

Cennik


1. Cena za emisję ogłoszenia podstawowego wynosi 109,00 zł netto (134,07 zł z podatkiem VAT w wysokości 23%).

2. Czas emisji ogłoszenia podstawowego wynosi jeden rok kalendarzowy.

3. Cena za emisję ogłoszenia wyróżnionego wynosi:
a) za okres 30 dni – 60,00 zł netto (73,80 zł z podatkiem VAT w wysokości 23%)
b) za okres 90 dni – 160,00 zł netto (196,80 zł z podatkiem VAT w wysokości 23%)
c) za okres 180 dni – 300 zł netto (369,00 zł z podatkiem VAT w wysokości 23%)
d) za okres 365 dni – 420 zł netto (516,60 zł z podatkiem VAT w wysokości 23%)

4. Ogłoszenie wyróżnione jest ogłoszeniem promowanym dodatkowo w Serwisie WakacyjnyWynajem.pl w formie miniatury zdjęcia i krótkiego opisu wraz z bezpośrednim linkiem do oferty. Ogłoszenia wyróżnione są losowo wybierane spośród wszystkich tego typu ogłoszeń i jednorazowo sześć ogłoszeń jest wyświetlanych. Liczba ogłoszeń wyróżnionych jest nielimitowana. Aby wykupić wyróżnienie dla swojego ogłoszenia, należy wcześniej wykupić prezentację podstawową.

5. Cena za emisję ogłoszenia polecanego wynosi 200zł złotych netto (246zł z podatkiem VAT w wysokości 23%) za 1 miesiąc.

6. Ogłoszenie polecane jest jednym z maksymalnie dziesięciu ogłoszeń promowanych na stronie domowej (Home) Serwisu WakacyjnyWynajem.pl w najbardziej widocznej części serwisu. Ze względu na specjalny charakter tych ofert, ich ilość jest stała i wynosi nie więcej niż dziesięć. Tylko ogłoszenia wcześniej pozytywnie zweryfikowane przez Administratora mogą być promowane w polu ogłoszeń polecanych.

7. Istnieje możliwość negocjowania zniżek dla osób zamieszczających więcej niż dwie oferty. W takim przypadku należy się skontaktować z Administratorem Serwisu WakacyjnyWynajem.pl korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie. Wszelkie zapytania będą rozpatrywane indywidualnie.

8. W ramach podstawowego ogłoszenia płatnego oferent otrzymuje:
a) publikację oferty, która jest widoczna na stronach serwisu przez 1 rok.
b) możliwość korzystania ze wszystkich usług dostępnych dla tej oferty (Zarządzanie ofertą).
c) możliwość bezpłatnego oznaczania oferty jako Last minute lub First Minute.

9. Oferty publikowane są po odnotowaniu wpłaty abonamentowej na koncie oraz po pozytywnej weryfikacji administratorów serwisu WakacyjnyWynajem.pl.

10. Treść nowych ogłoszeń oraz ogłoszeń zmodyfikowanych jest sprawdzana przez administratorów serwisu WakacyjnyWynajem.pl przed opublikowaniem. Oferty muszą spełniać odpowiednie standardy dotyczące opisów i zdjęć nieruchomości. Administratorzy serwisu WakacyjnyWynajem.pl mają prawo do niepodawania przyczyn odrzucenia danej oferty.

11. Serwis WakacyjnyWynajem.pl zezwala na umieszczenie w jednej ofercie jednego ogłoszenia dotyczącego jednej nieruchomości pod wynajem. W przypadku kiedy użytkownik Serwisu chce umieścić więcej ogłoszeń musi wykupić kolejne ogłoszenie. Administrator Serwisu WakacyjnyWynajem.pl ma prawo do usunięcia ogłoszeń, które przedstawiają więcej niż jedną nieruchomość pod wynajem.

Regulamin


1. Pod pojęciem "Serwis" rozumie się kompletną stronę internetową znajdującą się pod adresem URL http://www.wakacyjnywynajem.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez tę stronę internetową.

2. Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy ABIERTO (zwanej dalej WakacyjnyWynajem.pl) z siedzibą pod adresem: ul. Widawska 39, Dobrzykowice, 55-002 Kamieniec Wrocławski, zarejestrowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Czernica pod numerem ewidencyjnym 2336/10.

5. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

6. Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, zastrzeżone zarówno przez WakacyjnyWynajem.pl jak i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je w Serwisie, WakacyjnyWynajem.pl nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

7. Serwis oraz wszelkie jego elementy w szczególności oznaczenia produktów i usług są chronione przez prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

8. Serwis przedstawia informacje o możliwościach wynajmu nieruchomości wakacyjnych od osób i firm trzecich, zamieszczających takie ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu, a także materiały dotyczące poszczególnych nieruchomości oraz innych usług świadczonych przez firmę.

9. WakacyjnyWynajem.pl zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. WakacyjnyWynajem.pl nie daje gwarancji aktualności informacji umieszczonych na stronach Serwisu.

10. Usługi prezentowane za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą wysuwania roszczeń w stosunku do WakacyjnyWynajem.pl. Milczenie w związku z wysłaną do WakacyjnyWynajem.pl ofertą nie oznacza jej akceptacji.

11. WakacyjnyWynajem.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

12. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

13. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, nie podejmować działań bezprawnych, w szczególności zmierzających do dostarczania treści o charakterze sprzecznym z prawem.

14. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę. Wpis w formularzu Newsletter oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce Kontakt oznacza zainteresowanie otrzymywaniem informacji o nowych usługach serwisu WakacyjnyWynajem.pl, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych Serwisu. Dane te są przetwarzane tylko dla celów wewnętrznych WakacyjnyWyanjem.pl i nie są udostępniane w żadnej formie osobom i firmom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu po uprzednim poinformowaniu WakacyjnyWynajem.pl na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

15. Osoby, które przesyłają w ramach Serwisu swoje dane, a w szczególności CV, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926).

16. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla użytkowników szukających ofert wynajmu nieruchomości. Właściciele lub pośredniczący w wynajmie nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłaty za korzystanie z Serwisu. Wielkość opłat określa cennik dostępny dla wszystkich użytkowników w formie elektronicznej w części Cennik niniejszego Regulaminu.

17. WakacyjnyWynajem.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, jak również za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

18. Redakcja Serwisu WakacyjnyWynajem.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone oferty. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na ofertę, bądź wysyłając pieniądze. Redakcja Serwisu przykłada dużą wagę do tego, aby ogłoszeniodawcy, którzy publikują tu swoje oferty byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego ogłoszeniodawcy publikowane są na podstawie dostarczonych przez niego materiałów i podanych informacji.

19. WakacyjnyWynajem.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu.

20. Pojedyncza oferta wynajmu nieruchomości wakacyjnej publikowana w Serwisie WakacyjnyWynajem.pl może dotyczyć tylko jednej nieruchomości takiej jak np. apartament, dom, willa, pokój, itp. Zdjęcia, opisy i informacje w ofercie nie mogą odwoływać się do innych ofert lub nieruchomości. W szczególności oferta nie może dotyczyć całego kompleksu takiego jak hotel czy pensjonat. Może natomiast dotyczyć pojedynczego pokoju lub apartamentu w ramach danego kompleksu. Administrator Serwisu WakacyjnyWynajem.pl ma prawo do usunięcia ofert, które łamią tę zasadę.

21. Zdjęcia dodawane do oferty nie mogą posiadać tzw. "znaków wodnych" ani żadnych napisów, szczególnie adresów stron internetowych. Ogłoszeniodawca może podać link do swojej strony www w odpowiednim miejscu do tego przeznaczonym (dodawanie oferty - Krok 2).

22. Każda nowododana oferta przed aktywacją jest weryfikowana przez Administratora. Tylko oferty zgodne z regulaminem oraz spełniające kryteria serwisu odnośnie jakości publikowanych ofert mogą zostać aktywowane. Szczegółowe kryteria, których spełnienie jest niezbędne aby oferta mogła zostać aktywowania można znaleźć tutaj.

23. Serwis WakacyjnyWynajem.pl zastrzega sobie prawo do nie aktywowania opłaconych ofert, które nie są zgodne z regulaminem lub nie spełniają kryteriów odnośnie jakości publikowanych ofert. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie i/lub modyfikację oferty tak aby była ona zgodna z regulaminem i spełniała kryteria serwisu.

24. W przypadku gdy Użytkownik po opłaceniu prezentacji oferty otrzyma prośbę o jej modyfikację i/lub uzupełnienie tak aby była zgodna z regulaminem i spełniała kryteria jakościowe i nie wyrazi zgody na wprowadzenie wymaganych modyfikacji i/lub uzupełnień, serwis nie ma obowiązku zwrotu wpłaconych przez Użytkownika środków.

25. Jeśli Administrator/Właściciel Serwisu WakacyjnyWynajem.pl otrzyma uzasadnione zawiadomienia od użytkowników Serwisu o nieprawdziwej i niezgodnej z rzeczywistością treści oferty (opis nieruchomości, zdjęcia, które nie przedstawiają rzeczywistego wyglądu oferty lub jej otoczenia, brak na terenie nieruchomości zaznaczonych w ofercie udogodnień, inna od podanej cena wynajmu) ma prawo do wyłączenia prezentacji tej oferty, a w skrajnym przypadku (brak reakcji na prośby o dostosowane oferty do stanu faktycznego) nawet do usunięcia oferty z Serwisu. W takim przypadku użytkownik, który zamieścił taką ofertę nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z umieszczeniem oferty w Serwisie.

26. Użytkownik, który zamieścił swoją ofertę w serwisie oraz opłacił jej prezentację i/lub opcje prezentacji dodatkowej, ma prawo do zaprzestania/zawieszenia wyświetlania oferty na stronie poprzez opcję wyłączenia oferty. W takim przypadku użytkownik, który sam zawiesił swoją ofertę nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z umieszczeniem oferty w Serwisie, kiedy jego/jej oferta nie jest widoczna. W momencie kiedy użytkownik chce usunąć ofertę całkowicie, lub usunąć swoje konto powinien zawiadomić pisemnie lub pocztą elektroniczną Administratora Serwisu. Użytkownik w takim przypadku nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z niewykorzystanym czasem wyświetlania oferty.

27. W celu zachowania wysokiego standardu świadczonych usług Serwis WakacyjnyWynajem.pl wymaga od ogłoszeniodawców aby odpowiadali na zapytania mailowe i telefoniczne, które trafiają do nich za pośrednictwem Serwisu, a dotyczą wynajmu ich nieruchomości. Serwis WakacyjnyWynajem.pl, w przypadku kiedy otrzyma od swoich użytkowników informację o notorycznym ignorowaniu zapytań, zastrzega sobie prawo do zawieszenia oferty.

28. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

29. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Regulamin pozycjonowania ofert w Serwisie WakacyjnyWynajem.pl

1. Oferty w Serwisie WakacyjnyWynajem.pl w wynikach wyszukiwania są odpowiednio pozycjonowane. Pozycja danej oferty zależy od sumy kwot wydanych na tę oferę.

2. Każda kwota wydana w Serwisie WakacyjnyWynajem.pl (biorąc pod uwagę wszystkie możliwe rodzaje prezentacje ogłoszenia za wyjątkiem prezentacji podstawowej) przeliczana jest w stosunku 1PLN netto = 1 punkt pozycjonujący. Sumaryczna ilość punktów wpływa na kolejność prezentowania ofert w Serwisie WakacyjnyWynajem.pl.

3. Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów (oferty z najwyższą ilością punktów są najwyżej na liście). W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, ich pozycja w wynikach wyszukiwania jest losowa, a losowanie pozycji dla ofert z tą samą ilością punktów odbywa się raz dziennie.

4. Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w Serwisie WakacyjnyWynajem.pl.

Kierunki

Dla ogłoszeniodawców

Jeżeli masz pytania dotyczące portalu lub potrzebujesz pomocy przy zamieszczeniu swojej oferty, skontaktuj się z nami.

Pracujemy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

Tel.: +48 (71) 725 87 19
Tel. kom.: +48 697 822 561

Formularz kontaktowy

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach i promocjach zapisz się do naszego newslettera.

Zapisz się Chcę zrezygnować z subskrypcji

Zareklamuj swoją nieruchomość

Jeżeli oferujesz noclegi i/lub posiadasz kwatery prywatne nad morzem lub w górach, w Polsce, Bułgarii, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech lub w jakimkolwiek innym kraju, zamieść swoją ofertę wynajmu na naszym portalu.

Jesteśmy pierwszym polskim portalem promującym tanie wczasy i tanie wakacje, który postawił na jakość i przejrzystość ofert wynajmu z całego świata. Ilość zapytań i rezerwacji, które generuje WakacyjnyWynajem.pl oraz docierające do nas opinie Internautów są dla nas dowodem na to, że polski Internet czekał na taki serwis!

Roczna prezentacja oferty na naszym portalu kosztuje ZALEDWIE 109zł netto, czyli w przeliczeniu TYLKO ok. 9,00zł na miesiąc! Nie zwlekaj i spraw aby Twój apartament, willa, pokój lub dom pod wynajem na wakacje zaczął pracować dla Ciebie bardziej efektywnie niż kiedykolwiek wcześniej!

 

Reklama

<

Oferty wyróżnione

>
noclegi w Czarnogórze - Czarnogórskie wybrzeże - Apartament IGALO- HERCEG NOVI

Apartament w Czarnogórze

Czarnogórskie wybrzeże

 • 5 pokoi (4 sypialnie)
 • max. 16 i więcej osób
 • od 143 zł za nocleg
noclegi w Chorwacji - Dalmacja - Apartament w Willi Ruzmarina

Apartament w Chorwacji

Dalmacja

 • 3 pokoje (2 sypialnie)
 • max. 6 osób
 • od 296 zł za nocleg
noclegi w Chorwacji - Dalmacja - Apartamenty Milić - apartament nr 2 + 3

Apartament w Chorwacji

Dalmacja

 • 3 pokoje (3 sypialnie)
 • max. 8 osób
 • od 443 zł za nocleg
noclegi we Włoszech - Toskania - "Casa Conti di Sotto"

Dom we Włoszech

Toskania

 • 6+ pokoi (7 sypialni)
 • max. 16 i więcej osób
 • od 239 zł za nocleg
noclegi w Czarnogórze - Czarnogórskie wybrzeże - Apartament w Domu Djenovici

Apartament w Czarnogórze

Czarnogórskie wybrzeże

 • 3 pokoje (2 sypialnie)
 • max. 6 osób
 • od 229 zł za nocleg
noclegi w Bułgarii - Wybrzeże Morza Czarnego - Apartament BLUE SUMMER

Apartament w Bułgarii

Wybrzeże Morza Czarnego

 • 2 pokoje (1 sypialnia)
 • max. 6 osób
 • od 166 zł za nocleg
noclegi we Włoszech - Toskania - Casa Laura

Apartament we Włoszech

Toskania

 • 4 pokoje (3 sypialnie)
 • max. 8 osób
 • od 190 zł za nocleg
noclegi w Chorwacji - Dalmacja - Apartament w willi Divina

Apartament w Chorwacji

Dalmacja

 • 2 pokoje (2 sypialnie)
 • max. 6 osób
 • od 348 zł za nocleg
noclegi w Bułgarii - Wybrzeże Morza Czarnego - Apartament Tropico Rawda

Apartament w Bułgarii

Wybrzeże Morza Czarnego

 • 3 pokoje (2 sypialnie)
 • max. 8 osób
 • od 104 zł za nocleg
noclegi w Chorwacji - Dalmacja - Apartament w Willi Opera

Apartament w Chorwacji

Dalmacja

 • 3 pokoje (2 sypialnie)
 • max. 5 osób
 • od 306 zł za nocleg